ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ  ГЭМТ  ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН.

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН.

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСЭЭС 2021 ОНД ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэбүрэн суманд улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

Эрдэнэбүрэн суманд улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

эрдэнэбүрэн суманд улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

Дэлгэрэнгүй