ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ  ГЭМТ  ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН.

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН.

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСЭЭС 2021 ОНД ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын 16 нас хүрсэн иргэдэд “Андгай өргөх ёслол” зохион байгууллаа

Монгол улсын 16 нас хүрсэн иргэдэд “Андгай өргөх ёслол” зохион байгууллаа

Монгол улсын 16 нас хүрсэн иргэдэд “Андгай өргөх ёслол” зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
“АХА “тэмцээн

“АХА “тэмцээн

Хууль сурталчлах,сурагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “АХА “тэмцээн зохион байгуулсан талаар

Дэлгэрэнгүй
СУМДЫН БҮРТГЭГЧ НАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРЭН ШИНЧИЛЭЛЭЭ.

СУМДЫН БҮРТГЭГЧ НАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРЭН ШИНЧИЛЭЛЭЭ.

СУМДЫН БҮРТГЭГЧ НАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРЭН ШИНЧИЛЭЛЭЭ.

Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэбүрэн суманд улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

Эрдэнэбүрэн суманд улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

эрдэнэбүрэн суманд улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

Дэлгэрэнгүй
ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС МОД ТАРИВ.

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС МОД ТАРИВ.

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС МОД ТАРИВ.

Дэлгэрэнгүй