ХОРИГДЛУУДАД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ, БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
ХОРИГДЛУУДАД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ, БАТАЛГААЖУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь хоригдлуудыг суллагдсаны дараа нийгмийн харилцаанд саадгүй оролцох боломж нөхцөлийг хангах үүднээс Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран хоригдлуудад тоон гарын үсэг олгож, баталгаажуулах ажлыг зохион байгууллаа.

Энэ үеэр цаашид бичиг баримтгүй хоригдлуудыг бичиг баримтжуулах, цахим үнэмлэхний хугацааг сунгах ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон бөгөөд тус хэлтсийн ажилтан, албан хаагчид хоригдлуудын номын санд 137 ширхэг ном, гарын авлага хавдивлалаа.