цахим гадаад паспортын нээлт.

A- A A+
цахим гадаад паспортын нээлт.

Улсын бүртгэлийн байгууллага 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортын захиалгыг авч эхэлсэн бөгөөд өнөөдрөөс /2023.03.15/ иргэдэд олгож эхэллээ. Анхны Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт эзэд дээрээ очиж буйтай холбогдуулан Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст нээлтийн арга хэмжээ болов. Уг нээлтийн арга хэмжээнд ЗДТГ-ын үүрэг гүйцэтгэч Баярсүх, нэгжийн удирдлага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл, сэтгүүлчид, иргэд оролцсон юм.