тоон гарын үсэг Шаравын Баянмөнх шторк

A- A A+
тоон гарын үсэг Шаравын Баянмөнх шторк

https://youtu.be/ijtjuNB_DCk