Ховд хөгжил политехник коллежийн багш ажилчид,оюутануудад

A- A A+
Ховд хөгжил политехник коллежийн багш ажилчид,оюутануудад

Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэгч Б.Эрдэнэбулган улсын бүртгэгч Я.Отгон нар Ховд хөгжил политехник коллежийн багш ажилчид,оюутануудад "Тоон гарын үсгийг хэрхэн ашиглах,олгох талаар мэдээлэл өгч 94 хүнд тоон гарын үсэг олголоо