Баруун бүсийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнд тоон гарын үсэг олгов.

A- A A+
Баруун бүсийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнд тоон гарын үсэг олгов.

Баруун бүсийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн 75 албан хаагчдад Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн дагуу "Тоон гарын үсгийг олгож, цаашид хэрхэн хэрэглээнд ашиглах талаар мэдээлэл өглөө