тоон гарын үсэг

A- A A+
тоон гарын үсэг

“Цахим гарын үсгийн тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэн бүрд цахим гарын үсгийн гэрчилгээг үнэ төлбөргүй олгох ажлыг орон даяар зохион байгуулж байгаа билээ. Энэхүү ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч Б.Эрдэнэбулган, улсын бүртгэгч Б.Түмэнжаргал нар нь 2022 оны 10 сарын 4 ны өдөр Ховд аймаг дахь ШШГГ-ын бие бүрэлдэхүүн 100 гаруй албан хаагчдад “Тоон гарын үсэг”-ийг цахим үнэмлэхний санах ой буюу чипэнд, мөн гар утсанд тоон гарын үсэг суулган мэдээлэл өгч ажиллалаа.