Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн та сумандаа бүртгүүлэх боломж бүрдлээ.

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн та сумандаа бүртгүүлэх боломж бүрдлээ.

Ховд аймгийн алслагдсан баруун гурван сум буюу 2022оны 03 дугаар сарын 1- нээс Алтай, Үенч, Булган гурван сумын иргэнд эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Булан сумаас хүлээн авах боломжтой. Дарви, Зэрэг, Мөст сумын иргэнд эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Цэцэг сумаас хүлээн авах боломтой. Мөн өндөр уулын 2 сум болох Дуут сумын иргэд эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Мөнххайрхан сумаас хүлээн авах боломжтой болсноор иргэдэд цаг хугацаа болон, эдийн засгийн өндөр ач тустай үйл ажиллагаа эхэлж байна.