ИРЦ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАММЫН БОЛОН ЭРХ-ЗҮЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

A- A A+
ИРЦ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАММЫН БОЛОН ЭРХ-ЗҮЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сонгогчийн ирц бүртгэлийн программын сургалтыг амжилттай зохион байгуулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

 Сургалт 2021.06.02 өдрийн 0830  минутанд Ховд аймгийн Политехник коллежийн сургалтын тэнхимд эхэлж хэлтсийн дарга С.Хоролсүрэн, сургалтын багийн ахлагч УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын газрын дарга С.Оюунгэрэл, УБЕГ-ын Иргэний улсын бүртгэлийн газрын улсын ахлах бүртгэгч Б.Нарангэрэл, УБЕГ-ын МТГ-ын сүлжээний инженер  Э.Төртогтох, Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн улсын ахлах бүртгэгч Б.Эрдэнэбулган нар удирдан зохион байгуулав.

Үүнд: 1.Ховд аймгийн Политехник коллежийн 91-100 хүний багтаамжтай лекцийн  танхимд аймгийн сонгуулийн 91 хэсэгт ажиллах  итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүйн сургалтыг хийхээр, программын сургалтыг багш хөгжлийн танхим болон лекцийн танхимд 2 хэсэг болгон хувиарлан  хуваарийн дагуу захиалан бэлтгэсэн.

2. КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалтын танхимыг ариутган 2 цаг тутамд агаар оруулан халдваргүйжуулан, сургалтанд оролцогчдын биеийн халууныг хэмжиж  гар ариутгах хэрэгсэл, нойтон салфетка тавьж суртгалт хийх анги танхимыг бэлтгэсэн.

Мөн нийт итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад амны хаалтыг 2 цаг тутамд сольж байх талаар зөвлөгөө өгч тухай бүр нь амны хаалтыг тараах арга хэмжээ  авч ажилласан.

3. Сургалтанд хамрагдах аймгийн сонгуулийн 91 хэсэгт ажиллах  итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сургалтын хөтөлбөр хуваарийг танилцуулан түгээж сургалтанд итгэмжлэгдсэн ажилтангуудыг 100%  хамруулан оролцууллаа

4. Аймгийн сонгуулийн 91 хэсэгт ажиллах итгэмжлэгдсэн  ажилтнуудыг сургалт эхлэхээс өмнө орон нутгийн цагаар өглөөний 7 цаг 00 минутанд аймгийн тагнуулын газарт байлцуулан хэсгийн дарааллаар нь итгэмжлэгдсэн ажилтнууд сонгуулийн өдөр ажиллах техник, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, лац, тэмдгээ шалган хүлээн авлаа. 

5.Сургалтанд оролцох сонгуулийн 91 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудыг Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын ахлах бүртгэгч Б.Эрдэнэбулган хэсэг тус бүрээр нь бүртгэн орууллаа. Сургалтанд оролцогчдын ирц бүртгэл дууссаны дараагаар сургалтыг Хэлтсийн дарга С.Хоролсүрэн нээж сургалтын багийн ахлагч, гишүүдийг  танилцуулан сургалтаа нээлээ.

6.Сургалтын хөтөлбөр ёсоор сургалтын багийн ахлагч С.Оюунгэрэл “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны  сонгуулийн тухай хууль тогтоомийн талаар илтгэл, сургалтын багийн гишүүн Б.Нарангэрэл  “Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах журам” болон санал авах өдөр итгэмжлэгдсэн ажилтны гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал “ мөн  сургалтын багийн гишүүн сүлжээний инженер Э.Төртогтох “сонгогчдын ирц бүртгэлийн программ дээр хэрхэн ажиллах “талаар тус тус хичээл заалаа.

7. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэх техник хэрэгслийн хэвийн ажиллах нөхцөл байдлыг тасралгүй хангах зорилгоор принтер, принтерийн хор, бичгийн цаас, уртасгагч болон холбогдох материалыг хангалтыг татан авч бэлдсэнийг нярав Ц.Отгонбаяр тарааж өгсөн.

8. Сонгогчийн шилжих хөдөлгөөний улмаас үүссэн мэдээллийн сангийн баазын УБЕГ төв сервирээс аймгийн тангуулийн газры ажилчдыг байлцуулан хуулаж, хэсэг тум бүрд нь нэмэж суулгаж өгсөн.

9. Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сонгогчийн ирц бүртгэлийн прогаммыг хэрхэн ажиллуулах буюу асаах, сонгогчийн ирц бүртгэлийг нээж ажиллуулах,сонгогчийн хувийн мэдээллийг нягтлан шалгах, ирцийн мэдээ хэвлэх, сонгогчийн бүртгэлийн хуудас хэвлэх зэрэг дадлага ажил хийлгэж заавар зөвлөгөөг хэлтсийн мэдээлэл технологийн ажилтан Б.Шоовдор, УБЕГ-ын МТГ-ын сүлжээний инженер Э.Төртогтох нар өгч ажиллаа.

10. Аймгийн сонгуулийн хорооны дарга Д.Энхболд сургалтад оролцогчдод сумын сонгуулийн хороотой хамтран ажиллах, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хийлээ.

   Сургалтын багийн ахлагч, гишүүд болон хэлтсийн дарга, иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын ахлах бүртгэгч нар  сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгуулийн хэсэг тус бүрээр нь нэгтгэн хэлтсийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулан, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад оруулсан өөрчлөлтийг тусгасан тухай тэмдэглэлийн дагуу үүссэн сонгогчийн сонгуулийн хэсгийн тоо, сонгогчийн тоог  бүртгэл хөтлөн СНЖ-ыг хүлээлцэх акт бичиж хүлээлцлээ.

                                                                                                          Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс.