ЦАХИМ СУРГАЛТ ЯВУУЛСАН

A- A A+
ЦАХИМ СУРГАЛТ ЯВУУЛСАН

2021.05.12                                                                                                     Ховд аймаг

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн 91 хэсэгт ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтанг хууль эрх зүйн мэдээллээр хангах тэдгээртэй гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлын талаар чиглэл өгөх зорилгоор итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад онлайн сургалтыг 2 хэсэг болгон  зохион байгууллаа. Онлайн сургалтыг амжилттай зохион байгуулах үүднээс  дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

  Үүнд: 1. Сургалтын хөтөлбөрийг хэлтсийн даргаар батлуулан сургагч багш нараа  орон нутгийн майл хаягаар ирүүлсэн хичээлүүдийг татаж авч бэлдсэн.

2. 2021 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын өрөөнд халдвар хамгаалалтын дэглэм барих зорилгоор аймгийн 12 хэсэгт ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтанг 2 хэсэгт хуваан онлайн сургалтыг зохион байгууллаа.

3. 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр хөдөөгийн сумдын сонгуулийн хэсгүүдэд ажиллах  79 итгэмжлэгдсэн ажилтанд онлайн сургалтыг тус тус амжилттай зохион байгууллаа.  

4. Аймгийн сонгуулийн 91 хэсэгт ажиллах  итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сургалтын хөтөлбөр хуваарийг танилцуулан түгээж сургалтанд итгэмжлэгдсэн ажилтангуудыг 100%  хамруулан оролцууллаа.

5. КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалтын танхимыг ариутган 2 цаг тутамд агаар оруулан халдваргүйжүүлэн, сургалтанд оролцогчдын биеийн халууныг хэмжиж  гар ариутгах хэрэгсэл тавьж, амны хаалт  зүүлгэх арга авч ажилласан.

6.Сургалтанд оролцох сонгуулийн 91 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудыг Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн улсын ахлах бүртгэгч Б.Эрдэнэбулган хэсэг тус бүрээр нь бүртгэсэн. Хэлтсийн дарга С.Хоролсүрэн нээж онлайн сургалтын хөтөлбөрийг танилцуулан сургалтаа нээлээ.

7.Сургалтын хөтөлбөр ёсоор Хэлтсийн дарга С.Хоролсүрэн “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийн талаар илтгэл” ,Иргэний Улсын бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч Б.Эрдэнэбулган “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, журам” болон санал авах өдөр итгэмжлэгдсэн ажилтны гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал “ Аймгийн тагнуулын газрын мэргэжилтэн Ц.Мөнхэрдэнэ “Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалт,мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах” зэрэг хичээлийг хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу 2 удаагийн цахим сургалтаар зохион байгууллаа.