МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2021 ОНЫ СОНГУУЛИЙН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ХЭСГИЙН ХОРООДОД ХҮРГҮҮЛСЭН

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2021 ОНЫ СОНГУУЛИЙН СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ  ХЭСГИЙН ХОРООДОД  ХҮРГҮҮЛСЭН

2021.05.17                                                                                                                 Ховд аймаг

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сонгогчдын нэрийн жагсаалт хэвлэж дууссаны дараагаар  хуулийн  19 дүгээр зүйлийн 19.9 дэх заалт дахь “Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь хэлтэс, газраар дамжуулан хэсгийн хороонд хүргүүлнэ” гэсэн заалтыг үндэслэн Ховд аймгийн 19-р тойргийн сонгуулийн  91 хэсэгт  сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүргүүлэх ажлыг 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 15 -ны өдрийг  хүртэлх хугацаанд зохион байгууллаа.

Үүнд: Улсын бүртгэлийн хэлтсээс сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүргэх ажлын 1-р хэсгийг  хэлтсийн дарга С.Хоролсүрэнгээр ахлуулан  Алтай , Булган, Үенч, Мөст сумдын сонгуулийн хэсгийн хороодод, ажлын 2- р хэсгийг иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Б.Эрдэнэбулганаар ахлуулан Ховд, Эрдэнэбүрэн, Манхан, Мөнххайрхан, Дуут сумдын сонгуулийн хэсгийн хороодод, ажлын 3-р хэсгийг  эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Б.Эрдэнэсүрэнгээр ахлуулан Чандмань, Дарви, Зэрэг Дөргөн, Буянт, Мянгад, Цэцэг сумдын сонгуулийн хэсгийн хороодод сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хуулийн хугацаанд нь хүргэж өгсөн.

Сумдын сонгуулийн хэсгийн хороонд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгөхдөө  сонгуулийн хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг байлцуулан сонгогчдын нэрийн жагсаалт хүлээлцэх акт үйлдүүлэн тэмдэглэл хөтлөн хүлээлгэн өглөө.

Аймгийн сонгуулийн 91 хэсгийн хороодод сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүргэх явцад аливаа зөрчил дутагдал болон хүндрэл бэрхшээл гараагүй бөгөөд сонгогчдын нэрийн жагсаалтын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг чанд баримтлаж  хүргэсэн болно.