ЗҮҮН БҮСИЙН 6 СУМЫН ДУНД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-НЫ ӨДӨРЛӨГ БОЛОН “ДЭВЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН

A- A A+
ЗҮҮН БҮСИЙН 6 СУМЫН ДУНД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-НЫ ӨДӨРЛӨГ БОЛОН 	“ДЭВЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН

ЗҮҮН БҮСИЙН 6 СУМЫН ДУНД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-НЫ ӨДӨРЛӨГ БОЛОН

            “ДЭВЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2020.11.10

 

            Тус хэлтсээс Цэцэг суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж сумдын иргэдэд 3 бүртгэлийн чиглэлээр бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж, эрх зүйн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэн ажилласнаас гадна зүүн сумдын дунд /Буянт, Манхан, Зэрэг, Дарви, Чандмань, Цэцэг/  “Дэвжээ” тэмцээнийг зохион байгууллаа.

            Тус арга хэмжээг хэлтсийн дарга С.Хоролсүрэн, ХУБ-ч Б.Эрдэнэсүрэн, ЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга Д.Ганзориг, ИБ-ийн тасгийн дарга Б.Эрдэнэбулган, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч П.Алтанцэцэг нар очиж зохион байгуулсан.

            Өдөрлөгийн үеэр тус сумын 112 иргэнд зөвлөгөө зөвлөмж өгч, зарим бүртгэлийг газар дээр нь хийж үйлчиллээ.

            Дэвжээ тэмцээнд дээрхи 6 сумдын багууд тав таван хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож 1-р байранд улсын бүртгэгч Батхишиг ахлагчтай Цэцэг сумын баг, 2-р байранд улсын бүртгэгч Болормаа ахлагчтай Буянт сумын баг, 3-р байранд улсын бүртгэгч Чимэгцэцэг ахлагчтай Чандмань сумын багууд орж бусад сумдууд амжилттай оролцлоо.

            Дээрхи тэмцээний гэрийн даалгаварт “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч”-ийн талаар иргэдэд мэдээлэл хүрхүйц, сумын ЗДТГ-ын байранд байрлуулж тухайн хууль журмыг сурталчилж болхуйц самбар бэлтгэхийг удирдамжиндаа оруулсан бөгөөд оролцсон 6 сум шаардлага хангасан самбар хийж ирсэн байсан.

 

           

 

                       

 

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС