УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 80 ЖИЛИЙН ОЙ УГТСАН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 80 ЖИЛИЙН ОЙ УГТСАН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР

2020.10.25

            Зорилго нь: Монгол улсад бүртгэлийн байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд улсын бүртгэлийн багц хуулиудын хэрэгжилтийг олон нийтэд түгээх, хамт олны санал санаачлагыг дэмжих, иргэдэд чиглэсэн ажил үйлчилгээг бүсчилсэн хэлбэрээр хүргэх, төр, олон нийтийн хамтын ажтиллагааг хөгжүүлхэд оршино.

                        Нэг. Аймгийн төвийн 12 жилийн бүх сургуулиудын ахлах ангийн охид хөвгүүдийн дунд бүртгэлийн хуулиар мэдлэг олгох- 2 цагийн сургалтыг хийх, АХА тэмцээн явуулах /Хариуцах эзэн Б.Эрдэнэбулган, Б.Эрдэнэсүрэн нар -2020.11.18/

                        Хоёр. Хэлтсийн нийт ажилтнуудын дунд гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, теннис,  тэмцээнийг зохион байгуулах – 2020.11.6-7 /Хариуцах эзэн ЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Д.Ганзориг/

                        Гурав. Урд чиглэлийн сумдын дунд “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөг болон сум бүрээс 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Дэвжээ”, “АХА”  тэмцээн зохион байгуулах, оролцох сумдууд: /Мөст, Манхан, Зэрэг, Дарви, Чандмань, Цэцэг сумдууд оролцоно, Цэцэг сумын төвд- 2020.11.09 болох ба тусгай удирдамжаар/ хариуцах эзэн –УБХ-ийн дарга С.Хоролсүрэн

                        Дөрөв: УБХ-ийн ажилтнуудын хүүхдүүдийн дунд “Миний эцэг эхийн бахархалт ажил” сэдэвт гар зургийн уралдаан ..........нас, ЭССЭ бичлэгийн уралдаан ............нас/  2020.11.18-нд хүлээн авч шалгаруулна, хөдөөгийн сумдын бүртгэгч нарын хүүхдүүдийн материалыг дугтуйнд хийж хэлтэст заасан хугацаанд ирүүлнэ/ хариуцах эзэн ЭХЭУБ-ийн тасаг.

 

 

                                    УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС