АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

 

дд сумын нэр ховд хот хүрэх зай /км/  
1 алтай 310  
2 булган 430  
3 буянт 25  
4 дарви 230  
5 дуут 70  
6 дөргөн 100  
7 манхан 80  
8 мөст 200  
9 мөнххайрхан 150  
10 мянгад 50  
11 зэрэг 160  
12 цэцэг 240  
13 ховд 45  
14 чандмань 160  
15 үенч 360  
16 эрдэнэбүрэн 90  

 

ШИНЭ МЭДЭЭ