ХОВД АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Засаг Захиргаа Хүн Ам

Ховд аймгийн 17 сумын 91 багт 78449 олон ястан түмэн аж төрж байгаагаас 38995 нь эрэгтэй, 39454 нь эмэгтэйчүүд байна. Нийт хүн амын 34,0 хувийг 0-15  насны хүүхэд, 60,8 хувийг 16-59 насны хүн ам буюу хөдөлмөрийн насны хүн ам, 5,2 хувийг 60 ба түүнээс дээш насны өндөр настан эзэлж байна.

Сум багаар гаргасан өрх, хүн амын тоог доор үзүүлэв.

Алтай сум-762 өрх, 3022 хүн амтай

Бодонч баг-197 өрх, 800 хүн ам

Алтангадас баг-226 өрх, 909 хүн ам

Барлаг баг-142 өрх, 599 хүн ам

Тахилт баг-197 өрх, 714 хүн ам

Булган сум-2169 өрх, 9018 хүн амтай

Баянгол баг-321 өрх, 1359 хүн ам

Баянсудал баг-378 өрх, 1982 хүн ам

Байтаг баг-358 өрх, 1331 хүн ам

Алагтолгой баг-315 өрх, 1333 хүн ам

Далт баг-391 өрх, 1424 хүн ам

Бүрэнхайрхан баг-406 өрх, 1589 хүн ам

Буянт сум-724 өрх, 2647 хүн амтай

Нарийн гол баг-199 өрх, 696 хүн ам

Цагаанбургас баг-72 өрх, 280 хүн ам

Наранхайрхан баг-76 өрх, 257 хүн ам

Цагаан эрэг баг-91 өрх, 359 хүн ам

Норжинхайрхан баг-286 өрх, 1055 хүн ам

Дарви сум-690 өрх, 2712 хүн амтай

Булаг баг-114 өрх, 464 хүн ам

Дэлгэр баг-162 өрх, 650 хүн ам

Мөрөн баг-164 өрх, 622 хүн ам

Мөнгөн аяга баг-106 өрх, 433 хүн ам

Булган баг-144 өрх, 543 хүн ам

Дуут сум-509 өрх, 1960 хүн амтай

Шивэр баг-117 өрх, 424 хүн ам

Хөх билчэр баг-148 өрх, 579 хүн ам

Цагаанбургас баг-103 өрх, 428 хүн ам

Босго баг-141 өрх, 529 хүн ам

Зэрэг сум-778 өрх, 3080 хүн амтай

Гүвээ баг-138 өрх, 574 хүн ам

Бургасан баг-119 өрх, 496 хүн ам

Бураа баг-144 өрх, 606 хүн ам

Эхэн баг-135 өрх, 533 хүн ам

Хөндлөн баг-242 өрх, 871 хүн ам

Манхан сум-940 өрх, 4001 хүн амтай

Тахилт баг-90 өрх, 412 хүн ам

Зэрэг гол баг-151 өрх, 739 хүн ам

Улаан хүрээ баг-85 өрх, 403 хүн ам

Баянгол баг-191 өрх, 854 хүн ам

Ботгон баг-90 өрх, 362 хүн ам

Төгрөг гол баг-333 өрх, 1231 хүн ам

Дөргөн сум-684 өрх, 2874 хүн амтай

Агваш баг-181 өрх, 716 хүн амтай

Сээр баг-170 өрх, 725 хүн амтай

Аргалант баг-180 өрх, 781 хүн ам

Өгөөмөр баг-153 өрх, 652 хүн ам

Мянгад сум-854 өрх, 3415 хүн амтай

Чацарганат баг-139 өрх, 579 хүн ам

Баянбулаг баг-177 өрх, 676 хүн ам

Гахайт баг-72 өрх, 269 хүн ам

Цагаанбулан баг-295 өрх, 1177 хүн ам

Баянхошуу баг-171 өрх, 714 хүн ам

Мөст сум-810 өрх, 3162 хүн амтай

Цэцэг гол баг-203 өрх, 757 хүн ам

Хужирт баг-181 өрх, 738 хүн ам

Баянхайрхан баг-166 өрх, 663 хүн ам

Давст баг-67 өрх, 272 хүн ам

Улаантолгой баг-193 өрх, 732 хүн ам

Мөнххайрхан сум-550 өрх, 2128 хүн амтай

Алаг баг-145 өрх, 537 хүн ам

Борт баг-129 өрх, 526 хүн ам

Хаг баг-102 өрх, 364 хүн ам

Сэнхэр баг-174 өрх, 701 хүн ам

Үенч сум-983 өрх, 4142 хүн амтай

Цагаантүнгэ баг-181 өрх, 770 хүн ам

Нарийн гол баг-241 өрх, 897 хүн ам

Жаргалан баг-140 өрх, 712 хүн ам

Улиаст баг-114 өрх, 459 хүн ам

Хөх үзүүр баг-334 өрх, 1304 хүн ам

Ховд сум-701 өрх, 3107 хүн амтай

Баянбулаг баг-133 өрх, 618 хүн ам

Цагаанбургас баг-143 өрх, 653 хүн ам

Баруун салаа баг-152 өрх, 639 хүн ам

Улаанбураа баг-143 өрх, 606 хүн ам

Дунд-Ус баг-130 өрх, 591 хүн ам

Цэцэг сум-692 өрх, 2639 хүн амтай

Хажинга баг-114 өрх, 443 хүн ам

Баянгол баг-125 өрх, 476 хүн ам

Баян-Овоо баг-151 өрх, 595 хүн ам

Цэцэгнуур баг-151 өрх, 558 хүн ам

Хөшөөт баг-151 өрх, 567 хүн ам

Чандмань сум-713 өрх, 2885 хүн амтай

Талын булаг баг-81 өрх, 314 хүн ам

Тахилт баг-99 өрх, 433 хүн ам

Баянхайрхан баг-132 өрх, 558 хүн ам

Сүлжээ баг-134 өрх, 516 хүн ам

Урд гол баг-138 өрх, 547 хүн ам

Жаргалант баг-129 өрх, 517 хүн ам

Эрдэнэбүрэн сум-632 өрх, 2378 хүн амтай

Баянгол баг-113 өрх, 434 хүн ам

Намаржин баг-89 өрх, 337 хүн ам

Хонгио баг-116 өрх, 439 хүн ам

Шураг баг-164 өрх, 632 хүн ам

Хар-Ус баг-150 өрх, 536 хүн ам

Жаргалант сум-6855 өрх, 25279 хүн амтай

Алагтолгой баг-528 өрх, 1946 хүн ам

Баатархайрхан баг-511 өрх, 1906 хүн ам

Бичигт баг-661 өрх, 2556 хүн ам

Бугат баг-630 өрх, 2296 хүн ам

Буянт баг-699 өрх, 2554 хүн ам

Жаргалан баг-476 өрх, 1728 хүн ам

Магсаржав баг-592 өрх, 2107 хүн ам

Наран баг-661 өрх, 2500 хүн ам

Рашаант баг-590 өрх, 2257 хүн ам

Тахилт баг-432 өрх, 1613 хүн ам

Хайрхан баг-491 өрх, 1749 хүн ам

Цамбагарав баг-584 өрх, 2067 хүн ам

 

ШИНЭ МЭДЭЭ